اخبار حوادث | حادثه تلخ | اخبار حوادث روز

لحظه بلعیده شدن این شهر بزرگ توسط طوفان بزرگ شن + فیلم

این شهر بزرگ و پر جمعیت به خاطر طوفان بزرگ شن نابود شد.

ارسال نظر