خبر فوری: اینترنت کل کشور در این روز قطع می شود!

مروتی، معاون امور آزمون های سازمان سنجش: در ساعات برگزاری مرحله اول کنکور، اینترنت در کل کشور قطع خواهد شد

خبر فوری: اینترنت کل کشور در این روز قطع می شود!
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 مروتی، معاون امور آزمون های سازمان سنجش: در ساعات برگزاری مرحله اول کنکور، اینترنت در کل کشور قطع خواهد شد.

 

دیدگاه خود را ارسال کنید