تست هوش | اگه تونستی حدس بزنی دختره یا پسر؟ | با توجه به عکس کدام مادر درست می گوید؟

این تست ضریب هوشی راهی سرگرم کننده برای شناخت ضریب هوشی شماست.

تست هوش | اگه تونستی حدس بزنی دختره یا پسر؟ | با توجه به عکس کدام مادر درست می گوید؟
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

مادر کودک (زن سمت چپ) درست می گوید ؛ او دخترش را بهتر می شناسد در حالی که زن سمت راست تازه با کودک آشنا شده در نتیجه به دلیل ذهنیت سنتی اش چون او را با ظاهر پسرانه و در حال  بازی  با ربات دیده است فکر می کند او یک پسر است (چون ربات را  اسباب بازی  پسرانه می داند). در نتیجه قضاوت زن سمت راست نادرست است و از روی ظاهر دختر صورت گرفته است.

 

دیدگاه خود را ارسال کنید