حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

جدول افزایش حقوق بازنشستگان در سال جدید | افزایش 50 درصدی حقوق بازنشستگان نهایی شد؟

جدول افزایش حقوق بازنشستگان در سال جدید | افزایش 50 درصدی حقوق بازنشستگان نهایی شد؟
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق بازنشستگان مسئله پر چالش همه دولت ها بوده است . مقدار دریافتی حقوق بازنشستگان همیشه موجب نارضایتی قشر عظیمی از بازنشستگان است زیرا بازنشستگان بر این اعتقادند که مبلغ حقو بسیار ناچیز است . تعیین میزان حقوق بازنشستگان در اواخر هر سال با تنش همراه است. طبق نظر کارشناسان حقوق بازنشستگان با فرمول جدید بیشتر می شود.  جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان را بخوانید.

حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ‌اجرایی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء(۲) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود.

مبنای پرداخت عیدی مستمری‌بگیران و حقوق بازنشستگان

وی ادامه داد: عیدی مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق و مطابق مصوبه هیئت مدیره محترم صندوق از محل سود سرمایه‌گذاری صندوق تامین شده است.

شریعتی گفت: کلیه مستمری‌بگیرانی که تاریخ اجرای احکام مستمری آن‌ها تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ است مبلغ ۷ میلیون ریال و مستمری‌بگیرانی که بعد از تاریخ مذکور مشمول انواع تعهدات صندوق گردیده‌اند ۵۰ درصد مبلغ تعیین شده پرداخت گردیده است، لازم به ذکر است کلیه افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۱ مشمول بهره‌مندی از تعهدات بلندمدت صندوق شده یا خواهند شد از مبلغ عیدی بهره‌مند خواهند شد

جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱

ردیفحقوق ماهانه سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال)حقوق ماهانه سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال)میزان افزایش
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۸۰۰,۰۰۰۵۹.۴%
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۸۰۰,۰۰۰۵۰.۸%
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۸۰۰,۰۰۰۳۹.۵%
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۸۰۰,۰۰۰۲۹.۸%
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰۵۷,۱۰۰,۰۰۰۲۴,۱%
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰۲۳
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۱.۸%
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰۲۰.۸%
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰%
۱۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۳,۵۰۰,۰۰۰۱۹.۳%
۱۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰۱۸.۷%
۱۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴,۵۰۰,۰۰۰۱۸.۱%
۱۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۷.۶%
۱۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰۱۷.۲%
۱۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۶.۸%
۱۶۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰۱۶.۵%
۱۷۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱۰%
۱۸۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۰%
۱۹۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰۱۰%

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی هیئت وزیران، مصوب شده تا حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از حداقل میزان نزد دریافتی مصوب کارگران در همان سال کمتر نباشد.

بر این اساس و با توجه به مصوبات شورای عالی کار در اسفندماه سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود.

بنابر این مصوبه مقرر شده است تا حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ و مجموع مستمری ازکار افتگان و بازماندگان از حداقل حقوق کارگران همان سال کمتر نباشد. به موجب قوانین ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی و با رعایت مصوبات شورای عالی کار میزان دریافتی این دسته نباید کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده و با حداقل ۵۷.۴ درصد افزایش رو به رو شده است.

همچنین بر اساس احکام قانون بودجه در خصوص صندوق‌های بازشستگی مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق این دسته و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق این گروه برای مشمولینی که دریافتی بیشتر از حداقل حقوق و دستمزد را دارند، افزایش ده درصدی اعمال شده و برای کمک معیشت این دسته مبلغ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان به صورت ماهانه تصویب می‌گردد. این میزان برای تمام افراد تا سقف دریافتی ۱۰ میلیون تومان اجرایی می‌شود.

بر همین اساس مزایای دستمزد بازنشستگان به صورت جدول مزایای بازنشستگان زیر است:

مزایای مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی
ردیفمبلغ بر مبنای ریال
حق معیشت۲,۰۰۰,۰۰۰
حق عائله‌مندی۳,۷۰۰,۰۰۰
حق اولاد۹۷۰,۰۰۰
حق مسکن۱,۵۰۰,۰۰

بر این اساس به نظر میرسد، مزایای حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال به صورت عرفی و مطابق قوانین سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.

تیر و مرداد، زمان پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی:

بر اساس مصاحبه حجت عبدالملکی، وزیر محترم رفاه، کار و تامین اجتماعی، اجکام مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از خرداد ماه ابلاغ شده و حقوق خرداد ماه بر این اساس پرداخت می‌گردد. همچنین مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان محترم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز طی ماه‌های تیر و مرداد به صورت ماهانه پرداخت شده و معوقات بازنشستگان محترم به حساب ایشان واریز می‌گردد.

جدول حداقل حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری سال ۱۴۰۱

اقلام حقوقحداقل دستمزد (بر مبنای ریال)
 حداقل دستمزد ماهانه بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۴۰۱در انتظار ابلاغ

جدول حداقل حقوق بازنشستگان فرهنگی در سال ۱۴۰۱

اقلام حقوقحداقل دستمزد (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد بازنشستگان فرهنگی در سال ۱۴۰۱در انتظار ابلاغ

با بررسی‌های صورت پذیرفته در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، بخش دولتی و فرهنگیان میزان حداقل حقوق این دسته از عزیزان مطابق جدول فوق مورد برای سال ۱۴۰۱ مورد بازبینی قرار گرفت.

حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان کارگری تهران در ارتباط با معوقات مزدی بازنشستگان سایر سطوح کارگری گفت: یک ماه دیگر از معوقات بازنشستگان سایر سطوح همراه با مستمری آذر به حساب آنها واریز می‌شود؛ در واقع بازنشستگان غیرحداقل بگیر مطالبات اردیبهشت را همراه با حقوق آذر دریافت خواهند کرد.

به گفته وی، پرداخت‌ها به روال هر ماهه از بیستم ماه براساس حروف الفبا آغاز خواهد شد و به ترتیب مستمری بازنشستگان به همراه مابه‌التفاوت ده درصد و سی و هشت درصد برای اردیبهشت، به حساب‌شان واریز می‌شود.

ایزدان در ارتباط با تسویه مطالبات بازنشستگان گفت: به امید خدا تا اسفند همه معوقات بازنشستگان تسویه می‌شود؛ بعد از آذر، بازنشستگان سایر سطوح، سه ماه مابه‌التفاوت طلبکار خواهند بود که در سه ماه زمستان، به ترتیب واریز خواهد شد؛ در دی، معوقه خرداد، در بهمن معوقه تیر و در اسفند معوقه مرداد به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

ارسال نظر

 

آخرین مطالب