قیمت مرغ | قیمت مرغ امروز در بازار

قیمت مرغ امروز صعود کرد | قیمت مرغ امروز به چند رسید؟

در ادامه مطلب جدیدترین قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی، گوساله، دنبه، کله پاچه، جگر و ... را مشاهده می کنید.

قیمت مرغ امروز صعود کرد | قیمت مرغ امروز به چند رسید؟
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 قیمت مرغ طی چند ماه گذشته افزایشی بود. قیمت مرغ در بازار با نوسان همراه است. قیمت مرغ پس از بین بردن جوجه های یک روزه روند صعودی به خود گرفت. قیمت مرغ به دلیل نبود نظارت موثر گران شد. قیمت مرغ امروز را در ادامه می خوانیم.

قیمت مرغ

قیمت گوشت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز، از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است.  قیمت گوشت گوسفند به نرخ دولتی با ارز نیمایی در بازار اعلام شد که بر اساس آن یک کیلوگرم راسته گوسفندی با استخوان ۳۱۰ هزار تومان است همچنین قیمت گوشت ران گوساله ۵۲۱ هزار تومان است.

در ادامه قیمت گوشت گوسفند و گوساله، کله پاچه، دنبه، جگر و … به طور کامل را مشاهده می کنید.

تمامی قیمت گوشت درج شده در سایت به تومان می باشد.

عنوان قیمت

گوسفندی خورشتی بی استخوان

۵۱۰,۰۰۰

گوسفندی راسته با استخوان

۳۱۰,۰۰۰

گوسفندی راسته بی استخوان

۳۴۰,۰۰۰

گوسفندی ران پاک کرده با استخوان

۴۸۰,۰۰۰

گوسفندی ران کامل ممتاز

۳۹۰,۰۰۰

سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق ۷ دنده) گوسفند

۲۸۲,۰۰۰

کف دست با ماهیچه گوسفند

۳۴۵,۰۰۰

کف دست بدون ماهیچه گوسفند

۳۰۰,۰۰۰

قلوه گاه با استخوان گوسفند

قلوه گاه بی استخوان گوسفند

۲۳۵,۰۰۰

گردن گوسفند

۲۶۵,۰۰۰

ماهیچه گوسفند

۳۴۵,۰۰۰

ماهیچه پلویی گوسفند

دمبالیچه گوسفند

گوسفندی خورشتی

۴۷۹,۰۰۰

گوساله خورشتی

راسته پاک کرده گوساله

۵۳۸,۰۰۰

ران گوساله

۵۲۱,۵۰۰

دمبالیچه گوساله

۳۴۱,۵۰۰

سردست پاک کرده گوساله

۵۱۸,۰۰۰

شقه گوساله

قلوه گاه گوساله

۳۹۶,۰۰۰

گردن گوساله

۴۹۸,۰۰۰

قلم گوساله

۳۹,۵۰۰

ماهیچه گوساله

۵۱۸,۰۰۰

چرخکرده مخلوط

۳۳۵,۰۰۰

دمبالچه گوسفندی

چرخکره گوساله

۲۲۵,۰۰۰

گوسفندی نیم شقه سردست

۲۶۶,۰۰۰

گوسفندی نیم شقه ران

۲۷۳,۰۰۰

سردست گوسفندی بدون ماهیچه

۲۶۶,۰۰۰

گوسفندی شقه – لاشه

۲۷۰,۰۰۰

گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی

کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی

۳۲۰,۰۰۰

کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی

۲۱۰,۰۰۰

کله پاچه گوسفندی ربع دست بسته بندی

۷۵,۰۰۰

کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی

۸۰,۰۰۰

پاچه گوسفندی ۶ عددی بسته بندی

۱۰۵,۰۰۰

پاچه گوسفند ۴ عددی بسته بندی

۸۰,۰۰۰

زبان گوسفندی هرعدد

۳۵,۰۰۰

زبان گوسفند ۳ عددی بسته بندی

۲۰۰,۰۰۰

مغز گوسفند ۳ عددی بسته بندی

۱۷۵,۰۰۰

سیراب و شیردان گوسفند یک دست کامل بسته بندی

۷۰,۰۰۰

دل و جگر گوسفندی دست کامل

۱۴۵,۰۰۰

جگر سفید گوسفندی هر عدد

۲۸,۰۰۰

جگر سیاه گوسفندی

۵۳۰,۰۰۰

دل و قلوه گوسفندی

۵۳۰,۰۰۰

سیراب و شیردان گوساله

۷۵,۰۰۰

پاچه گوساله هر کیلو بسته بندی

۴۶,۰۰۰

پاچه گوساله هر عدد بسته بندی

۸۵,۰۰۰

مغز گوساله هر عدد بسته بندی

۱۱۵,۰۰۰

زبان گوساله بدون حلقوم

۳۴۰,۰۰۰

دل و قلوه گوساله

۴۲۰,۰۰۰

جگر سیاه گوساله

۴۲۰,۰۰۰

دنبه

۲۸۰,۰۰۰

گوساله – ران گوساله منجمد داخلی

۱۷۳,۰۰۰

گوساله -سردست گوساله منجمد داخلی

۱۶۸,۰۰۰

گوسفندی – ران کامل گوسفندی منجمد داخلی

۱۷۵,۰۰۰

گوسفندی – کف دست کامل گوسفندی منجمد راخلی

۱۴۳,۰۰۰

گوسفندی – سردست گوسفندی منجمد داخلی

۱۶۳,۰۰۰

گوسفندی – گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی

۱۵۳,۰۰۰

گوسفندی – قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی

۱۴۸,۰۰۰

گوشت چرخکرده مخلوط منجمد

۱۴۲,۰۰۰

گوشت چرخکرده مخلوط منجمد

گوسفندی- راسته با استخوان منجمد داخلی

۱۵۸,۰۰۰

دام زنده

۲۰۵,۰۰۰

گوساله – قلوه گاه منجمد گوساله داخلی

۱۳۰,۰۰۰

گوسفندی – راسته با استخوان وارداتی

۱۳۵,۰۰۰

گوسفندی – ران پاک کرده گوسفندی با استخوان وارداتی

۱۷۲,۰۰۰

گوسفندی – سردست با ماهیچه وارداتی

۱۲۸,۰۰۰

گوسفندی – قلوه گاه با استخوان وارداتی

۱۰۷,۰۰۰

گوسفندی – قلوه گاه بی استخوان وارداتی

۱۱۵,۰۰۰

گوسفندی – گردن وارداتی

۱۳۰,۰۰۰

گوسفندی – ماهیچه وارداتی

۱۷۶,۰۰۰

گوسفندی – کف دست با ماهیچه وارداتی

۱۵۴,۰۰۰

گوسفندی – کف دست بدون ماهیچه وارداتی

۱۵۰,۰۰۰

گوسفندی -شقه – لاشه گوسفندی وارداتی

۱۸۰,۰۰۰

گوساله -ران منجمد برزیلی

۲۲۰,۰۰۰

گوساله – سردست منجمد برزیلی

۱۶۷,۰۰۰

گوسفندی -راسته با استخوان منجم برزیلی

۱۵۸,۰۰۰

گوسفندی – ران کامل منجمد وارداتی بره برزیلی

۱۷۳,۰۰۰

گوسفندی – قلوه گاه بدون استخوا منجمد برزیلی

۱۳۰,۰۰۰

گوسفندی – گردن با استخوان منجمد برزیلی

۱۵۵,۰۰۰

گوسفندی – کف دست کامل منجمد وارداتی برزیلی

۱۳۶,۰۰۰

گوساله فیله پاک کرده

۶۰۸,۰۰۰

گوسفندی سرسینه

۴۷,۰۰۰

گوساله سرسینه

۵۲,۰۰۰

گوسفندی نیم شقه سردست وارداتی

۱۲۰,۰۰۰

گوسفندی نیم شقه ران وارداتی

۱۳۲,۰۰۰

گوسفندی – مخلوط

۳۲۰,۰۰۰

دیدگاه خود را ارسال کنید