افزایش 50 درصدی حقوق برای این معلمان

عضو هیات رئیسه مجلس گفت نظر مجلس این است که مصوبه رتبه‌بندی معلمان از اول مهر ۱۴۰۰ اجرا و ٣ ماه گذشته نیز حتماً شامل رتبه‌بندی شود.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

علیرضا سلیمی در خصوص حداقل دریافتی معلمان نیز افزود: پایه‌ای امسال به حقوق اضافه می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت نظر مجلس این است که مصوبه رتبه‌بندی معلمان از اول مهر ۱۴۰۰ اجرا و ٣ ماه گذشته نیز حتماً شامل رتبه‌بندی شود.

علیرضا سلیمی در خصوص حداقل دریافتی معلمان نیز افزود: «پایه‌ای امسال به حقوق اضافه می‌شود و براساس رتبه‌ای که معلمان اخذ کرده‌اند، از ۱۰ تا ۵۰ درصد به صورت متغیر به حقوق اضافه خواهد شد؛ براساس رتبه‌ای که معلمان اخذ کرده‌اند افزایش حقوق خواهند داشت

ارسال نظر