تعداد مصدومان حادثه متروی کرج به چند نفر رسید؟

سخنگوی اورژانس گفت: تعداد مصدومان بیشتر از شمار اعلام شده اولیه است، شمار مصدومان به ۲۲ نفر رسیده است.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

سخنگوی اورژانس گفت: تعداد مصدومان بیشتر از شمار اعلام شده اولیه است، شمار مصدومان به ۲۲ نفر رسیده است.

ارسال نظر