اخبار حوادث|فوری: اعضای بدن جوانی در خیابان پیدا شد

فوری: اعضای بدن جوانی در خیابان پیدا شد

نزاع گروهی در شهرک گلستان منجر به قطع عضو جوان تهرانی شد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ماموران پایگاه دوم پلیس امنیت 2 شرور را به جرم ایجاد رعب و وحشت و نزاع منجر به قطع عضو انگشت پسرجوان در شهرک گلستان شده بود را دستگیر کردند.

اعضای بدناعضای بدن

ارسال نظر