قیمت طلا| قیمت طلا امروز| قیمت طلا امروز 28 آبان 1400

قیمت طلا امروز 29 فروردین 1401 اعلام شد

آخرین قیمت طلا را در ادامه ببینید.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:
قیمت طلا و سکه امروز افزایشی شد. قیمت طلا و سکه طی روزهای گذشته در نوسان بود. قیمت طلا و سکه به صورت دستوری انتخاب می شود. قیمت طلا و سکه در بازار متغیر است. قیمت طلا و سکه در اقتصاد تاثیرگذار است. 
قیمت طلا و سکه

قیمت طلا و سکه امروز 28 فروردین

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز  مانند روز قبل  بالا رفت.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۹ درصدی، از ۱,۳۱۹,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و دویست ) تومان به ۱,۳۲۳,۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۱,۳۲۳,۱۰۰ ۳,۹۰۰ ۰.۲۹ 11:24

۱,۳۱۹,۲۰۰ ۴,۲۰۰ ۰.۳۱ روز قبل

۱,۳۱۵,۰۰۰ ۸,۸۰۰ ۰.۶۶ ۲ روز پیش

قیمت طلا 18 عیار امروز  مانند روز قبل  بالا رفت.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز - یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۳۱ درصدی به ۱,۳۱۹,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۱,۳۱۹,۲۰۰ ۴,۲۰۰ ۰.۳۱ 16:08

۱,۳۱۵,۰۰۰ ۸,۸۰۰ ۰.۶۶ روز قبل

۱,۳۰۶,۲۰۰ -۸,۴۰۰.۰۰ -۰.۶۵ ۳ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۱۹,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۱,۳۱۹,۲۰۰ ۴,۲۰۰ ۰.۳۱ 16:08

۱,۳۱۵,۰۰۰ ۸,۸۰۰ ۰.۶۶ روز قبل

۱,۳۰۶,۲۰۰ -۸,۴۰۰.۰۰ -۰.۶۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۳,۳۶۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و سیصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۱۳,۳۶۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱.۰۱ 16:05

۱۳,۲۲۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۰.۷۹ روز قبل

۱۳,۱۲۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۸ ۳ روز پیش

ارسال نظر