ارزش سهام عدالت| ارزش سهام عدالت امروز|ارزش سهام عدالت امروز 29 فروردین 1401|ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی رکورد زد

ارزش سهام عدالت امروز 29 فروردین 1401|ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی رکورد زد

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 29 فروردین 1401 با افزایش 444 هزار و747 تومان به 12 میلیون و386 هزار و443 تومان رسید.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:
ارزش سهام عدالت امروز اعلام شد. ارزش سهام عدالت امروز بالغ بر 11 میلیون شد. ارزش سهام عدالت برای سهامداران حائز اهمیت است. ارزش سهام عدالت در نوسان است. ارزش سهام عدالت هر روز در پایان معاملات تعیین می شود.
ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت امروز 

 
امروز دوشنبه (29 فروردین 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و634 هزار و197 تومان رسید.
 
شاخص کل بازار بورس نیز با 26654 واحد افزایش در ارتفاع 1.501.712 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 397.769 واحدی قرار گرفته است.

 

ارزش معاملات امروز بازار بورس7149 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5978 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار بورس از شستان، پارسان،تاپیکو، فارس، نوری، شپدیس، شبندر بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس مارون، شگویا، بپاس، ومهان،شاوان، ارفع، هرمز بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 29 فروردین 1401

نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  766 1168
شگویا 1307 49
شاوان 15950 5
دانا 99 45
بنیرو  205 3
رمپنا 1693 143
اخابر 835 244
کگل 1291 107
حکشتی‌ 1707 80
فولاد 1199 2520
فولاژ 851 48
فخوز 611 116
ساراب 1799 9
ورنا 551 3
حپترو 2208 1
کچاد 1601 237
وپست 378 16
مارون 18785 49
شپنا  547 416
شتران 576 2600
شبندر 878 930
بسویچ 1286 9
وبملت 371 305
وبصادر 211 1427
خاور 151 420
وتجارت  211 1822
 فایرا 1875 32
شراز 14215 4
جم 4886 42
فملی 755 1840
سدشت 2829 8
بفجر 1195 38
وتوصا 1094 12
 شبریز 4705 41
خساپا 212 36
لکما 86 22
بترانس 218 3
 

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 29 فرودین 1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (29 فروردین 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و386 هزار و190 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  766 2292
شگویا 1307 47
شاوان 15950 4
دانا 99 16
بنیرو  205 3
رمپنا 1693 137
اخابر 835 239
کگل 1291 104
حکشتی‌ 1707 78
فولاد 1199 2520
فولاژ 851 73
فخوز 611 296
ساراب 1799 9
ورنا 551 3
حپترو 2208 1
کچاد 1601 181
وپست 378 16
مارون 18785 47
شپنا  547 1008
شتران 576 2090
شبندر 878 912
بسویچ 1286 9
وبملت 371 299
وبصادر 211 1400
خودرو 240 47
وتجارت  211 1788
 فایرا 1875 31
شراز 14215 4
جم 4886 41
فملی 755 1473
سدشت 2829 8
بفجر 1195 38
وتوصا 1094 12
 شبریز 4705 15
خساپا 212 39
لکما 86 22
بترانس 218 3

ارسال نظر