ارزش سهام عدالت| ارزش سهام عدالت امروز| ارزش سهام عدالت امروز 4 اردیبهشت 1401| ارزش سهام 490 هزار تومانی

ارزش سهام عدالت امروز 4 اردیبهشت 1401| ارزش سهام 490 هزار تومانی

امروز یکشنبه (4 اردیبهشت 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و622 هزار و909 تومان رسید.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت امروز تغییر کرد. ارزش سهام عدالت در نوسان است. ارزش سهام عدالت امروز با کاهش همراه بود.ارزش سهام عدالت بر پایه ارزش معاملات تعیین می شود. جزئیات ارزش سهام عدالت امروز را در ادامه می خوانیم.

ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت امروز 4 اردیبهشت

شاخص کل بازار بورس نیز با 7488 واحد کاهش در ارتفاع 1.504.731 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 402.414 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس5014 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5989 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار بورس ازفولاد، پارسان، شبندر،شتران، فملی،شپنا و وبملت بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس صبا، شگویا، زاگرس، ومهان،شاوان، دماوند و فجهان بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 4 اردیبهشت 1401

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  797 1168

شگویا 1238 49

شاوان 15435 5

دانا 99 45

بنیرو  203 3

رمپنا 1665 143

اخابر 819 244

کگل 1282 107

حکشتی‌ 1634 80

فولاد 1191 2520

فولاژ 888 48

فخوز 594 116

ساراب 1912 9

ورنا 588 3

حپترو 2141 1

کچاد 1591 237

وپست 419 16

مارون 18810 49

شپنا  592 416

شتران 567 2600

شبندر 868 930

بسویچ 1417 9

وبملت 369 305

وبصادر 213 1427

خاور 173 420

وتجارت  212 1822

 فایرا 1878 32

شراز 14215 4

جم 4828 42

فملی 750 1840

سدشت 2987 8

بفجر 1244 38

وتوصا 1100 12

 شبریز 4721 41

خساپا 213 36

لکما 92 22

بترانس 209 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 4 اردیبهشت 1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (4 اردیبهشت 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و44 هزار و402 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  797 2292

شگویا 1238 47

شاوان 15435 4

دانا 99 16

بنیرو  203 3

رمپنا 1665 137

اخابر 819 239

کگل 1282 104

حکشتی‌ 1634 78

فولاد 1191 2520

فولاژ 888 73

فخوز 594 296

ساراب 1912 9

ورنا 588 3

حپترو 2141 1

کچاد 1591 181

وپست 419 16

مارون 18810 47

شپنا  592 1008

شتران 567 2090

شبندر 868 912

بسویچ 1417 9

وبملت 369 299

وبصادر 213 1400

خودرو 244 47

وتجارت  212 1788

 فایرا 1878 31

شراز 14215 4

جم 4828 41

فملی 750 1473

سدشت 2987 8

بفجر 1244 38

وتوصا 1100 12

 شبریز 4721 15

خساپا 213 39

لکما 92 22

بترانس 209 3

ارسال نظر