حقوق کارگران | خبر مهم حقوقی برای کارگران | حقوق کارگران آب رفت؟

خبر مهم حقوقی برای کارگران | حقوق کارگران آب رفت؟

برای سال ۱۴۰۱ حداقل مستمری بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۷ درصد زیاد شد. برای میانه‌بگیران افزایش ۱۰ درصدی به علاوه رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان درنظر گرفته شده و برای حداکثربگیران نیز تنها افزایش ۱۰ درصدی لحاظ شده است.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق کارگران با افزایش کمی همراه بود. حقوق کارگران باتوجه به افزایش نرخ تورم افزایش کمی داشت. حقوق کارگران اعتراضاتی را به دنبال داشت. جزییات حقوق کارگران در دست بررسی است. آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران را بخوانید. 

حقوق کارگران

تغییرات حقوق کارگران 

 روز گذشته دولت افزایش مستمری‌ سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد. براساس این مصوبه حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به سه صورت افزایش پیدا می‌کند.

دسته نخست، بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند. دریافتی این گروه که بیش از نیمی از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، به میزان ۵۷٫۴ درصد زیاد شد.

مبنای این افزایش، ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی بود که در آن حداقل مزد ماهانه یک کارگر شاغل مبنای افزایش حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی است.

براین اساس در سال ۱۴۰۱ این گروه از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی حقوق ماهانه‌ای معادل پنج میلیون و پانصد هزار تومان در ماه را دریافت می‌کنند.

رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

برای دسته دومی که از نظر میزان دریافتی میانه‌بگیر محسوب می‌شوند، افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ تامین اجتماعی به صورت ترکیبی از شیوه پلکانی به علاوه رقم ثابت انجام شد.

در جدول پرداختی‌های سازمان تامین اجتماعی، این گروه از مستمری‌بگیران بالاتر از  حداقل‌بگیران هستند اما درآمد جدید آنها به ۱۰ میلیون تومان در ماه نمی‌رسد.

مطابق مصوبه روز گذشته هیات دولت، افزایش حقوق جدید این گروه به میزان ۱۰ درصد به علاوه رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان خواهد بود.

وضعیت نامشخص افزایش مزایای ثابت

با این حال، در مصوبه روز گذشته هیات دولت وضعیت افزایش سایر آیتم‌های بازنشستگی نامعلوم است. به صورت مشخص حقوق مسکن و معیشت و حقوق عائله و فرزند، از جمله مزایای جنبی هستند که هر ماه به همراه مستمری به بازنشستگان واجد شرایط پرداخت می‌شوند، اما در مصوبه روز گذشته وضعیت افزایش آنها نامعلوم است.

همچنین قرار بود برای سال ۱۴۰۱ بخش اجرا نشده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی عملیاتی شود اما هنوز چند و چون این وضعیت نامشخص است.

با مصوبه روز گذشته دولت، دیگر محرز است که قرار نیست مستمری بازنشستگی غیر حداقل‌بگیران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

پیش از این، سازمان تامین اجتماعی به استناد مصوبه شورای عالی کار که در آن دستمزد کارگران بالای حداقل‌بگیر، ۳۸ درصد زیاد شده بود، میزان افزایش مستمری سایر سطوح را این میزان تعیین کرده بود اما در نهایت این پیشنهاد در هیات دولت تصویب نشد.

به نظر می‌رسد هیات دولت قرائتی متفاوت از ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دارد. در این ماده قانونی که به نوعی مبنای افزایش مستمری بیش از حداقلی است، بر تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی بازنشسته تاکید شده است. از نظر دولت همان افزایش ۱۰ درصدی و همراه با رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان جوابگوی این تناسب است.

ارسال نظر