موبایل قاپی | موبایل قاپی ریلکس در ترافیک تهران | ساعتی پیش رخ داد

موبایل قاپی ریلکس در ترافیک تهران | ساعتی پیش رخ داد

ویدیویی از گوشی‌قاپی دو سارق در ترافیک تهران را ببینید.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ویدیویی از گوشی‌قاپی دو سارق در ترافیک تهران را ببینید.

ارسال نظر