اخبار حوادث | حادثه تلخ | اخبار حوادث روز

شوکه می شوید | فیلم لحظه خطرناک انفجار ماشین در پمپ بنزین + فیلم

مرد مشغول پارک کردن موتور خود بود که ناگهان خودروی پارک شده در کنار خیابان منفجر شد و مرد به سرعت فرار کرد

ارسال نظر