فریب افراد روزه دار با پخش کردن اذان بی موقع

پخش اذان پیش از موعد در تیک تاک باعث شد برخی از شهروندان ترکیه‌ای پیش از اذان مغرب در کنار ساحل افطار کنند.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

پخش اذان بی‌موقع سبب شد گروهی در ترکیه قبل از اذان مغرب افطار کنند.

پخش اذان پیش از موعد در تیک تاک باعث شد برخی از شهروندان ترکیه‌ای پیش از اذان مغرب در کنار ساحل افطار کنند، عکس زیر فردی است که به کمک یک بلندگو اقدام به فریب روزه داران کرد، با اقدام او بسیاری از روزه داران زودتر از موعد افطار کردند، این مسئله سبب خشم محافل مذهبی در این کشور شده است. معترضین خواستار برخورد با این افراد شده‌اند.

ارسال نظر