ارزش سهام عدالت| ارزش سهام عدالت امروز| ارزش سهام عدالت امروز 6 اردیبهشت 1401|ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی

ارزش سهام عدالت امروز 6 اردیبهشت 1401|ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی

با افزایش شاخص کل بازار بورس، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 6 اردیبهشت به 12 میلیون و265 هزار و 184تومان رسید.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:
ارزش سهام عدالت امروز افزایشی شد. ارزش سهام عدالت برای سهامداران حائز اهمیت است. ارزش سهام عدالت در پایان معاملات تعیین می شود. ارزش سهام عدالت متغیر است. جزئیات ارزش سهام عدالت امروز 6 اردیبهشت را در ادامه می خوانیم.
ارزش سهام عدالت

جزئیات ارزش سهام عدالت امروز 6 اردیبهشت

امروز سه شنبه (6 اردیبهشت 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و797هزار و535 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 15526 واحد افزایش در ارتفاع 1.522.775 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 410.310 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس6486 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6058 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار بورس از فارس، تاپیکو، شپنا، شستا، نوری، شبندر، خودرو بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس آریا، صبا، زاگرس،فزر، کگهر، شگویا و ومهان بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 6 اردیبهشت 1401

نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  830 1168
شگویا 1272 49
شاوان 15420 5
دانا 99 45
بنیرو  209 3
رمپنا 1780 143
اخابر 817 244
کگل 1277 107
حکشتی‌ 1700 80
فولاد 1209 2520
فولاژ 942 48
فخوز 599 116
ساراب 1884 9
ورنا 641 3
حپترو 2263 1
کچاد 1597 237
وپست 412 16
مارون 18825 49
شپنا  622 416
شتران 573 2600
شبندر 880 930
بسویچ 1467 9
وبملت 369 305
وبصادر 215 1427
خاور 182 420
وتجارت  213 1822
 فایرا 1890 32
شراز 14215 4
جم 4772 42
فملی 758 1840
سدشت 3208 8
بفجر 1244 38
وتوصا 1113 12
 شبریز 4721 41
خساپا 221 36
لکما 93 22
بترانس 220 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 6 اردیبهشت 1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (6 اردیبهشت 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و265 هزار و184 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  830 2292
شگویا 1272 47
شاوان 15420 4
دانا 99 16
بنیرو  209 3
رمپنا 1780 137
اخابر 817 239
کگل 1277 104
حکشتی‌ 1700 78
فولاد 1209 2520
فولاژ 942 73
فخوز 599 296
ساراب 1884 9
ورنا 641 3
حپترو 2263 1
کچاد 1597 181
وپست 412 16
مارون 18825 47
شپنا  622 1008
شتران 573 2090
شبندر 880 912
بسویچ 1467 9
وبملت 369 299
وبصادر 215 1400
خودرو 250 47
وتجارت  213 1788
 فایرا 1890 31
شراز 14215 4
جم 4772 41
فملی 758 1473
سدشت 3208 8
بفجر 1244 38
وتوصا 1113 12
 شبریز 4721 15
خساپا 221 39
لکما 93 22
بترانس 220 3

ارسال نظر