ارزش سهام عدالت|ارزش سهام عدالت امروز 7 اردیبهشت 1401| سهام عدالت ریخت

ارزش سهام عدالت امروز 7 اردیبهشت 1401| سهام عدالت ریخت

ارزش ۶٠ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ٨ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان رسیده است.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:
ارزش سهام عدالت امروز ریزشی بود. ارزش سهام عدالت ارتباط مستقیمی با ارزش معاملات بورس دارد. ارزش سهام عدالت متغیر است. ارزش سهام عدالت برای سهامداران حائز اهمیت است. جزئیات ارزش سهام عدالت امروز را در ادامه بخوانید.
ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت امروز 7 اردیبهشت

 
امروز چهارشنبه (7 اردیبهشت 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و640 هزار و468 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 1434 واحد کاهش در ارتفاع 1.521.432 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 411.689 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس63446 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6053 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار بورس از رمپنا، کگل، شتران، شپنا، فخوز، تیپیکو، فولاژ بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس غصینو، دماوند،شگویا، صبا،زاگرس ، وملل، خدیزل بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 7 اردیبهشت 1401

نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار 
فارس  831 1168
شگویا 1255 49
شاوان 15300 5
دانا 99 45
بنیرو  207 3
رمپنا 1734 143
اخابر 813 244
کگل 1270 107
حکشتی‌ 1702 80
فولاد 1208 2520
فولاژ 982 48
فخوز 590 116
ساراب 1956 9
ورنا 623 3
حپترو 2265 1
کچاد 1593 237
وپست 407 16
مارون 18820 49
شپنا  628 416
شتران 565 2600
شبندر 885 930
بسویچ 1539 9
وبملت 366 305
وبصادر 213 1427
خاور 187 420
وتجارت  211 1822
 فایرا 1892 32
شراز 14215 4
جم 4728 42
فملی 759 1840
سدشت 3292 8
بفجر 1244 38
وتوصا 1090 12
 شبریز 1590 41
خساپا 219 36
لکما 92 22
بترانس 220 3
 

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 7 اردیبهشت 1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (7 اردیبهشت 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و195 هزار و932 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار 
فارس  831 2292
شگویا 1255 47
شاوان 15300 4
دانا 99 16
بنیرو  207 3
رمپنا 1734 137
اخابر 813 239
کگل 1270 104
حکشتی‌ 1702 78
فولاد 1208 2520
فولاژ 982 73
فخوز 590 296
ساراب 1956 9
ورنا 623 3
حپترو 2265 1
کچاد 1593 181
وپست 407 16
مارون 18820 47
شپنا  628 1008
شتران 565 2090
شبندر 885 912
بسویچ 1539 9
وبملت 366 299
وبصادر 213 1400
خودرو 249 47
وتجارت  211 1788
 فایرا 1892 31
شراز 14215 4
جم 4728 41
فملی 759 1473
سدشت 3292 8
بفجر 1244 38
وتوصا 1090 12
 شبریز 1590 15
خساپا 219 39
لکما 92 22
بترانس 220 3

ارسال نظر