ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت همچنان صعودی است

ارزش سهام عدالت، ۰.۹درصد افزایش یافت.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:
ارزش سهام عدالت اعلام شد. ارزش سهام عدالت امروز افزایش یافت. ارزش سهام عدالت در نوسان است. ارزش سهام عدالت تحت تاثیر ارزش معاملات بورس است. جزئیات ارزش سهام عدالت امروز را در ادامه می خوانیم.
ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت امروز

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز دوشنبه (۱۲ اردیبهشت ماه)، ۰.۹درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان، ۲۷ میلیون و ۴۹۲هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۵۳۱هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۷۵۷هزار تومان رسیده است.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  834 1168

شگویا 1252 49

شاوان 15810 5

دانا 99 45

بنیرو  228 3

رمپنا 1794 143

اخابر 799 244

کگل 1255 107

حکشتی‌ 1884 80

فولاد 1177 2520

فولاژ 963 48

فخوز 581 116

ساراب 1880 9

ورنا 623 3

حپترو 2288 1

کچاد 1602 237

وپست 407 16

مارون 18815 49

شپنا  681 416

شتران 582 2600

شبندر 917 930

بسویچ 1495 9

وبملت 368 305

وبصادر 219 1427

خاور 187 420

وتجارت  219 1822

 فایرا 1888 32

شراز 14215 4

جم 4757 42

فملی 750 1840

سدشت 3162 8

بفجر 1244 38

وتوصا 1080 12

 شبریز 1668 41

خساپا 216 36

لکما 91 22

بترانس 235 3

 

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 12 اردیبهشت 1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (12 اردیبهشت 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و269 هزار و280 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  834 2292

شگویا 1252 47

شاوان 15810 4

دانا 99 16

بنیرو  228 3

رمپنا 1794 137

اخابر 799 239

کگل 1255 104

حکشتی‌ 1884 78

فولاد 1177 2520

فولاژ 963 73

فخوز 581 296

ساراب 1880 9

ورنا 623 3

حپترو 2288 1

کچاد 1602 181

وپست 407 16

مارون 18815 47

شپنا  681 1008

شتران 582 2090

شبندر 917 912

بسویچ 1495 9

وبملت 368 299

وبصادر 219 1400

خودرو 242 47

وتجارت  219 1788

 فایرا 1888 31

شراز 14215 4

جم 4757 41

فملی 750 1473

سدشت 3162 8

بفجر 1244 38

وتوصا 1080 12

 شبریز 1668 15

خساپا 216 39

لکما 91 22

بترانس 235 3

ارسال نظر