ارزش سهام عدالت|ارزش سهام عدالت امروز 28 اردیبهشت 1401|کاهش ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت امروز 31 اردیبهشت 1401|کاهش ارزش سهام عدالت

با کاهش شاخص کل بازار سهام امروز 31 اردیبهشت 1401، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 12 میلیون و403هزار و 795 تومان رسید.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت امروز اعلام شد. ارزش سهام عدالت امروز کاهشی شد. ارزش سهام عدالت هر روز تعیین می شود. ارزش سهام عدالت متغییر است. جزئیات ارزش سهام عدالت امروز را در ادامه بخوانیم.

ارزش سهام عدالت

 ارزش سهام عدالت امروز

امروز شنبه (31 اردیبهشت 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و870 هزار و610 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 15279 واحد کاهش در ارتفاع 1.579.697 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 440.184 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس6172 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6279 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار پارس، کچاد،فولاد، نوری،شستا، تاپیکو و کگل بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس کگهر، آریا، شگویا، صبا،ومهان، شرانل، ددانا، وملل بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 31 اردیبهشت 1401

نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  845 1168
شگویا 1255 49
شاوان 2480 5
دانا 99 45
بنیرو  240 3
رمپنا 1711 143
اخابر 828 244
کگل 1380 107
حکشتی‌199880
فولاد 1255 2520
فولاژ 927 48
فخوز 617 116
ساراب 1838 9
ورنا 639 3
حپترو 2588 1
کچاد 1696 237
وپست 406 16
مارون 19105 49
شپنا  652 416
شتران 559 2600
شبندر 901 930
بسویچ 1634 9
وبملت 394 305
وبصادر 221 1427
خاور 172 420
وتجارت  225 1822
 فایرا 2002 32
شراز 14215 4
جم 4800 42
فملی 754 1840
سدشت 3153 8
بفجر 1575 38
وتوصا 1067 12
 شبریز 2262 41
خساپا 215 36
لکما 94 22
بترانس 253 3  ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 31 اردیبهشت 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (31 اردیبهشت 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و403 هزار و795 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  845 2292
شگویا 1255 47
شاوان 2480 4
دانا 99 16
بنیرو  240 3
رمپنا 1711 137
اخابر 828 239
کگل 1380 104
حکشتی‌ 1998 78
فولاد 1255 2520
فولاژ 927 73
فخوز 617 296
ساراب 1838 9
ورنا 639 3
حپترو 2588 1
کچاد 1696 181
وپست 406 16
مارون 19105 47
شپنا  652 1008
شتران 559 2090
شبندر 901 912
بسویچ 1634 9
وبملت 394 299
وبصادر 221 1400
خودرو 236 47
وتجارت  225 1788
 فایرا 2002 31
شراز 14215 4
جم 4800 41
فملی 754 1473
سدشت 3153 8
بفجر 1575 38
وتوصا 1067 12
 شبریز 2262 15
خساپا 215 39
لکما 94 22
بترانس 253 3

ارسال نظر